Qurban bayramı – inam və sədaqət rəmzi

0.jpeg

 

     Qurban bayramı  İslam dininin ən müqəddəs bayramlarından, İslamın ən mühüm fəzilətlərindən biridir. Qurban bayramı Allaha itaət əlaməti kimi oğlunu qurban verməyə hazır olan İbrahim peyğəmbər (əleyhis-salam) haqqında rəvayətlə əlaqələndirilir. Bu bayram təkcə inam və sədaqəti  deyil,  həm də Uca Yaradanın öz bəndələrinə mərhəmət, səxavət və qayğısını rəmzləşdirir.

Qurban bayramı dərin mənəvi məna daşıyır və bir neçə əsas cəhəti özündə ehtiva edir. Həzrəti İbrahimin (əleyhis-salam) hekayəsi bizə Yaradana mütləq etibar etməyi və Onun iradəsini yerinə yetirməyə hazır olmağı öyrədir. Bu bayram bizə iman və itaətin vacibliyini xatırladır.

Qurban bayramının vacib ayinlərindən biri də sədəqə vermək, yəni heyvan qurban kəsib paylamaqdır. Ət üç hissəyə bölünür: bir hissəsi ailə üçün qalır, ikincisi dostlara və qohumlara verilir, üçüncüsü isə kasıblara paylanır. Bu, səxavət və qayğıkeşliyi rəmzləşdirir, həmçinin ehtiyacı olanlara kömək etməyin vacibliyini göstərir.

Qurban bayramı ailə və cəmiyyət daxilində əlaqələrin möhkəmlənməsinə rəvac verir. İnsanlar birlikdə dua etmək, bir süfrədə yemək yemək və bir-birinə dəstək olmaq üçün toplaşırlar ki, bu da icma hissini və birliyi gücləndirir. Ənənəvi yeməklərlə dolu olan süfrələr sevinc və vəhdət rəmzidir. Qurban bayramı özündə təkcə müsəlmanlar üçün deyil, həm də bütün bəşəriyyət üçün vacib olan dərin əxlaqi prinsipləri ehtiva edir.

Qurban bayramına bir neçə ənənəvi mərasim və tədbir daxildir. Mərasim məscidlərdə səhər namazı ilə başlayır, mömin müsəlmanlar Allaha şükür etmək və ondan xeyir-dua diləmək üçün toplaşırlar. Bu ayin sülhü, mərhəməti, bir-birinə sevgi və hörməti rəmzləşdirir.

Qurban bayramı xeyirxah əməllər vaxtı olduğu üçün sədəqə müsəlmanın mənəvi və əxlaqi dəyərlərinin mühüm tərkib hissəsidir. Bu, təkcə dini bayram deyil, həm də insanların öz mənəvi-əxlaqi dəyərləri haqqında düşündüyü, imanını gücləndirdiyi bir dövrdür.

Bayramınız mübarək, əziz bacı və qardaşlar! Allah etdiyiniz duaları, kəsdiyiniz qurbanları qəbul etsin!

Hamınıza böyük hörmətlə,

Azər Əsgərov

Oxunma sayı: 308 2024-06-16 09:05:07